Sakura no Hanabiratachi (Qingchun de Huaban; 青春的花瓣) - SNH48

headset 933  cloud_download 185

Sakura no Hanabiratachi (Qingchun de Huaban; 青春的花瓣)

Đóng góp: 48music

Qiānzhe nǐ de shǒu kàn huābàn piāoluò
Hái yǒu duōshǎo wèiwán de chéngnuò
Qīngchūn kāishǐ chéngshú
Shì wǒ qǐchéng de shíhòu
Bùtóng de lǐyóu bùtóng de gǎnshòu
Yě zài zhuīxúnzhe xiāngtóng de mèng
Dàn yuàn wǒmen yǒngyǒu zhànfàng zhīhòu de xiàoróng
Nà wèilái jiù xiàng kuānguǎng de yǔzhòu
Zǒu dào nǎlǐ dōu bù huì jìmò
Xiǎo xiǎo shēntǐ bèihòu zhǎng chū mèng de chìbǎng
Fēi xiàng zìyóu
Dāng huāduǒ zhànfàng de shíkè wǒ kànjiànle xīwàng
Xīwàng de zhōng shēng qīngchè
Huídàng zài nà yáoyuǎn de qiánfāng
Gěi wǒ lìliàng ràng wǒ jiānqiáng yīxīn xiàng qián chuǎng
Bù zài yóuyù bù zài fǎnghuáng
Dāng huāduǒ zhànfàng de shíkè dōu shì xiānyàn de muýàng
Zhǎnxīn de shìjiè yòng zìjǐ de shǒu
Dǎkāi cái gèng piàoliang
Liúguò yǎnlèi jiù huì biàn dé gèng jiānqiáng
Yǒuguò shīwàng yǒuguò shòushāng wǒmen de mèngxiǎng
Fēngkuáng de shíhòu ānjìng de shíhòu
Zhuāng mǎn huíyì dì nà jiàoxué lóu
Rúguǒ shíguāng dàoliú ràng qīngchūn yǒngchuíbùxiǔ
Yīgè rén yōuchóu yīgè rén jìmò
Nǐmen yīzhí zài wǒ de shēnhòu
Wǒ wéixiàozhe táitóu yǎngwàngzhe wèilán qíngkōng
Nà wèilái jiù xiàng kuānguǎng de yǔzhòu
Zǒu dào nǎlǐ dōu bù huì jìmò
Xiǎo xiǎo shēntǐ bèihòu zhǎng chū mèng de chìbǎng
Fēi xiàng zìyóu
Dāng lèishuǐ huáluò de shíhòu
Wǒ réng jǐn wòzhe xīwàng
Liǎnjiá huáluò de shì yǒnggǎn
Ér bùshì céng shòuguò de shāng
Wèilán de tiānkōng rèn wǒmen zhāng kāi chìbǎng fēixiáng
Bǐcǐ zhēnxī zhè duàn shíguāng
Dāng lèishuǐ zhànfàng de shíhòu mímànzhe ài de fēnfāng
Huíyì céngjīng měihǎo de shùnjiān
Hé zuì zhízhuó de fēngkuáng
Rènxìng de qīngchūn wǒmen dàshēng de gēchàng
Jìxù fāguāng jìxù shǎn liàng wǒmen bù yīyàng
Dāng huāduǒ zhànfàng de shíkè wǒ kànjiànle xīwàng
Xīwàng de zhōng shēng qīngchè
Huídàng zài nà yáoyuǎn de qiánfāng
Gěi wǒ lìliàng ràng wǒ jiānqiáng yīxīn xiàng qián chuǎng
Bù zài yóuyù bù zài fǎnghuáng
Dāng huāduǒ zhànfàng de shíkè dōu shì xiānyàn de muýàng
Zhǎnxīn de shìjiè yòng zìjǐ de shǒu
Dǎkāi cái gèng piàoliang
Liúguò yǎnlèi jiù huì biàn dé gèng jiānqiáng
Yǒuguò shīwàng yǒuguò shòushāng wǒmen de mèngxiǎng
Dāng lèishuǐ huáluò de shíhòu
Wǒ réng jǐn wòzhe xīwàng
Liǎnjiá huáluò de shì yǒnggǎn
Ér bùshì céng shòuguò de shāng
Wèilán de tiānkōng rèn wǒmen zhāng kāi chì bǎng fēixiáng
Bǐcǐ zhēnxī zhè duàn shíguāng
Dāng lèishuǐ zhànfàng de shíhòu mímànzhe ài de fēnfāng
Huíyì céngjīng měihǎo de shùnjiān
Hé zuì zhízhuó de fēngkuáng
Rènxìng de qīngchūn wǒmen dàshēng de gēchàng
Jìxù fāguāng jìxù shǎn liàng wǒmen bù yīyàng

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Sakura no Hanabiratachi (Qingchun de Huaban; 青春的花瓣) về máy:

Thêm bài hát Sakura no Hanabiratachi (Qingchun de Huaban; 青春的花瓣) vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment

Gợi ý